Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Superior Sales Oy
Y-tunnus: 2942840-6

Superior Sales Oy kerää henkilötietoja yhteydenpitoa varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Superior Sales Oy ei kerää tietoja markkinointitarkoituksiin.

Asiakkaiden henkilötietoja vastaanottavat:

  • Superior Sales Oy (yhteydenpito ja laskutus)
  • tilitoimisto (vain lakisääteiset tiedot)

Superior Sales Oy säilyttää henkilötietoja:

  • sähköpostiarkistossa viiden vuoden ajan viimeisestä asiakkuuteen liittyvästä yhteydenotosta, jos niiden poistoa ei erikseen pyydetä
  • kirjanpitoaineistossa lain määräämän ajan

Arkistoituja henkilötietoja koskevat seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa arkistoidut henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle